Dref Wen

Welsh Books Council

Cyhoeddwyr

Dref Wen
28 Heol yr Eglwys
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 2EA

Dyddiad sefydlu’r cwmni

1970

Dosbarthwr

  • Cymru Cyngor Llyfrau Cymru
  • Prydain/Tramor Gwasg y Dref Wen

Nifer o deitlau mewn print

500

Enwau cyswllt

Gwilym Boore, Pennaeth Marchnata

Y math o lyfrau a gyhoeddir

Cymraeg a Saesneg i blant yn bennaf (addasiadau a gwreiddiol), llyfrau i ddysgwyr o bob oedran.

Cyngor i awduron ynglŷn â chyflwyno teipysgrifau

Cyflwyno teipysgrif ar ddisg ac ar bapur yn ddelfrydol.

Amser ar gyfartaledd a gymerir i ymateb i deipysgrifau digymell

Yn amrywio

Mae’r cyhoeddwr yn chwilio am awduron newydd yn arbennig yn y categorïau canlynol

Comisiynir tua 95% o’r gwaith. Bwriedir datblygu mewn meysydd â photensial i gyhoeddi dwyieithog gyda gwerthiant tramor, ond ddim yn chwilio am waith gwreiddiol sy’n addas ar gyfer ei gyhoeddi yn Saesneg yn unig. Meysydd arbenigol: llyfrau i blant ac i ddysgwyr.

Dyddiad diweddaru diwethaf: 3 Tach 2017