Parthian Books

Welsh Books Council

Cyhoeddwyr

Parthian Books
The Old Surgery
Napier Street
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1ED

Cyhoeddwr yn unig

Dyddiad sefydlu’r cwmni

1993

Dosbarthwr

  • yn y Deyrnas Gyfunol: Cyngor Llyfrau Cymru
  • yn yr Unol Daleithiau a Chanada: Independent Publishers Group

Staff a gyflogir (swyddi amser llawn)

4

Nifer o deitlau mewn print

176

Nifer o deitlau a gyhoeddir yn flynyddol (ar gyfartaledd)

Saesneg i oedolion 20

Enwau cyswllt

Golygydd Cyhoeddi: susie@parthianbooks.com

Ymholiadau Cyffredinol: info@parthianbooks.com

 

Y math o lyfrau a gyhoeddir

Ffuglen, barddoniaeth, drama, ac adargraffiadau clasurol o gyfres Library of Wales. Mae rhestr ddwyieithog o lyfrau plant yn yr arfaeth gyda Troll Carnival, yn cynnwys gwaith wedi'i gyfieithu i'r Gymraeg.

Cyngor i awduron ynglŷn â chyflwyno teipysgrifau

Bydd yn gymorth i awduron ymgyfarwyddo â’r math o ffuglen mae’r wasg yn ei chyhoeddi cyn dod i gysylltiad â ni.

Amser ar gyfartaledd a gymerir i ymateb i deipysgrifau digymell

Dau fis

Mae’r cyhoeddwr yn chwilio am awduron newydd yn arbennig yn y categorïau canlynol

Ffuglen

Unrhyw wybodaeth arall

Rydym yn cyhoeddi ystod eang a mentrus o deitlau newydd - ffuglen, barddoniaeth a drama.

Noddir cyfres The Library of Wales gan Lywodraeth Cymru. Ei bwriad yw sicrhau bod y llenyddiaeth helaeth a chyfoethog o Gymru a ysgrifennwyd yn Saesneg ar gael i ddarllenwyr yng Nghymru a’r tu hwnt. Y Golygydd yw’r Athro Dai Smith. Lleolir y prosiect yn Adeilad Norah Isaac, Coleg y Drindod, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EP. Gweler www.libraryofwales.org

Dyddiad diweddaru diwethaf: 23 Chwef 2017