Aro Books Worldwide

Welsh Books Council

Cyhoeddwyr

Aro Books Worldwide
5 Court Close
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 1JR

Cyhoeddwr yn unig. Defnyddir dull o argraffu-at-alw.

Dyddiad sefydlu’r cwmni

2009

Staff a gyflogir (swyddi amser llawn)

Mae'r gwaith i gyd yn wirfoddol

Nifer o deitlau mewn print

3 llyfr, 1 llyfryn (mewn 5 iaith), 1 daflen

Nifer o deitlau a gyhoeddir yn flynyddol (ar gyfartaledd)

2

Enwau cyswllt

Enw 'ö-Dzin Tridral
Swydd Rheolwr
Ffôn  07092 213711
e-bost arobooksworldwide@gmail.com

Y math o lyfrau a gyhoeddir

Llyfrau am Fwdaeth, yn arbennig felly Fwdaeth Dibetaidd Ysgol Nyingma. Posteri a chardiau o ddelweddau Bwdaidd.

Cyngor i awduron ynglŷn â chyflwyno teipysgrifau

Awgrymir cysylltu trwy e-bost yn y lle cyntaf.

Amser ar gyfartaledd a gymerir i ymateb i deipysgrifau digymell

Awgrymir cysylltu trwy e-bost yn y lle cyntaf.

Mae’r cyhoeddwr yn chwilio am awduron newydd yn arbennig yn y categorïau canlynol

Dim ar hyn o bryd.

Unrhyw wybodaeth arall

Bwriad Aro Books worldwide yw sicrhau bod athrawiaeth y Traddodiad Aro o Fwdaeth Nyingma ar gael i gynulleidfa eang, a hynny trwy gyfrwng copi caled neu lawrlwytho deunydd o’r we; llyfrau; cyfnodolion; cylchgronau, ac mewn fformat clyweledol.

Dyddiad diweddaru diwethaf: 2 Tach 2017