Estyniad i gytundeb Golwg 360

Welsh Books Council

Estyniad i gytundeb Golwg 360 - 28 March 2011

Comisiynodd y Cyngor Llyfrau gwmni Wavehill, Aberaeron i gynnal arolwg o’r gwasanaeth ym mis Mawrth 2010 gan gasglu barn defnyddwyr am y gwasanaeth a phatrymau ymweld â’r wefan. Cafwyd canmoliaeth gyffredinol i safon newyddiaduraeth y gwasanaeth gan ei gymharu’n ffafriol â gwasanaethau cyffelyb.  Mae’r adroddiad i’w weld ar wefan y Cyngor Llyfrau sydd hefyd yn cynnwys argymhellion ar ffyrdd o ddatblygu’r gwasanaeth.

Erbyn hyn y mae Golwg 360 eisoes wedi dechrau gweithredu rhai o’r argymhellion gan weld cynnydd yn y nifer sy’n ymweld â’r safle.  Yn dilyn cyflwyno dyluniad newydd i’r wefan yn ddiweddar mae’r nifer o ymweliadau misol dros 160,000.

Croesawodd Panel Grantiau Cyhoeddi (Cymraeg) y Cyngor Llyfrau gasgliadau’r adroddiad gan longyfarch Golwg 360 ar yr hyn a gyflawnwyd eisoes a chytunwyd i ymestyn y cytundeb am gyfnod pellach o dair blynedd er mwyn sicrhau datblygiad y cynllun drwy’r cyfnod economaidd anodd presennol.

Wrth nodi penderfyniad Cyngor Llyfrau Cymru, dywedodd Alun Ffred Jones, y Gweinidog dros Dreftadaeth:  ‘Mae Golwg 360 wedi datblygu’n adnodd newyddion pwysig i Gymry Cymraeg.  Rwy’n falch i weld y cynnydd mae gwefan Golwg 360 wedi’u gwneud mewn dwy flynedd a bydd yr estyniad i’r cytundeb yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu’r gwasanaeth ymhellach.  Mae gwasanaeth newyddion dyddiol yn y Gymraeg yn hynod o bwysig i ddatblygu’r iaith ac i gynyddu’r amrywiaeth o ffynonellau newyddion yng Nghymru.’

Ychwanegodd Elwyn Jones, Cyfarwyddwr y Cyngor Llyfrau ‘Sefydlwyd gwefan Golwg 360 yn 2009, gwta ddwy flynedd yn ôl, a bellach mae wedi sefydlu’i hun fel ffynhonnell newyddion Cymreig a rhyngwladol.  Gydag ymestyn y cytundeb, rydym yn hyderus y bydd y gwasanaeth yn cael ei ddatblygu ymhellach ac y bydd hyn yn fodd i ddenu darllenwyr newydd i dderbyn eu newyddion drwy’r Gymraeg.’

Nol i'r Rhestr Newyddion