Rhestrau

Welsh Books Council

Rhestrau

Rhestrir yma sefydliadau, cwmnïau ac unigolion hunan-gyflogedig a anfonodd fanylion atom hyd yn hyn. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn awyddus i greu cronfa mor gynhwysfawr a phosibl ac anogir pobl broffesiynol ym mhob categori i gysylltu â ni er mwyn hysbysebu eu busnesi ar wefan Y Fasnach Lyfrau Ar-lein.

 

Cyngor

Ceir cyflwyniadau syml a chlir i hanfodion y byd cyhoeddi dan benawdau penodol, megis Hawlfraint, Diogelu Data, Cytundebau, ac yn y blaen.

Ewch i'r dudalen Cyngor