View All

Welsh Books Council

Llyfrwerthwyr

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Hwlffordd
Cyn Glwb Ieuenctid

Ger Heol Dewi

HWLFFORDD

Sir Benfro

SA61 1ST

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
A J & B Dudden
80 Stryd Albany

Y Rhath

CAERDYDD

CF24 3RS

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Aeron Booksellers
32 Sgwâr Alban

ABERAERON

Ceredigion

SA46 0AJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Amgueddfa Arberth: Siop Lyfrau
The Bonded Stores

Church Street

ARBERTH

Sir Benfro

SA67 7BH

Dyddiad diweddaru diwethaf: 22 Mehef 2017
Awen Meirion
25 Stryd Fawr

Y BALA

Gwynedd

LL23 7AG

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Awen Menai
17 Stryd Fawr

PORTHAETHWY/MENAI BRIDGE

Ynys Môn/Anglesey

LL59 5EE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 22 Mehef 2017
Awen Teifi
23 Stryd Fawr

ABERTEIFI

Ceredigion

SA43 1HJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Bethany Books
5 Chester Rd West

SHOTTON

Glannau Dyfrdwy/Deeside

Sir y Fflint/Flintshire

CH5 1BX

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Blackwell’s University Bookshop (Cardiff) Ltd
Undeb y Brifysgol

Heol Senghennydd

CAERDYDD

CF24 4AZ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Book Room, The
Uned 18

Canolfan Sant Govan

DOC PENFRO

Sir Benfro

SA72 6AG

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Book Worm Aberaeron
8 Sgwâr Alban

ABERAERON

Ceredigion

SA46 0AD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Book-ish
18 High Street

CRUG HYWEL

Powys

NP8 1BD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Gorff 2017
Books On The Green
2 King Street

LLANDEILO

Sir Gaerfyrddin

SA19 6AA

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Books Plus
Uned 12

Ysbyty Prifysgol Cymru

Heath Park

Caerdydd

CF14 4XW

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Bookseller (Pwllheli)
10 Stryd y Carchar

PWLLHELI

Gwynedd

LL53 5RG

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Bookshop (Rhuthun/Ruthin)
3 Upper Clwyd St

RHUTHUN / RUTHIN

Sir Ddinbych / Denbighshire

LL15 1HY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Broadleaf Books
16 Monk Street

Y Fenni

NP7 5NP

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Browsers Bookshop
73 Y Stryd Fawr

PORTHMADOG

Gwynedd

LL49 9EU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Bys a Bawd
29 Stryd Ddinbych

LLANRWST

Conwy

LL26 0LL

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Caban
169 King’s Road

Pontcanna

CAERDYDD / CARDIFF

CF11 9DE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Caffi Treferwyn
Stryd y Bont / Bridge Street

CORWEN

Sir Ddinbych / Denbighshire

LL21 0AB
 • Ffôn: 01490 412305

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Camelot Books
Camelot House

Caeglas Rd

CAERDYDD

CF3 3JU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Clawdd Offa
Canolfan Clawdd Offa

West Street

TREFYCLO

Powys

LD7 1EN

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Croeso a Llyfrgell Penfro
Commons Road

PENFRO

Sir Benfro

SA71 4EA

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Croeso Dinbych-y-pysgod
Upper Park Road

DINBYCH-Y-PYSGOD

Sir Benfro

SA70 7LT

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Canolfan Dechnoleg Amgen: Siop Lyfrau/Centre for Alternative Technology: Bookshop
Pantperthog

MACHYNLLETH

Powys

SY20 9AZ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 27 Ion 2016
Canolfan Groeso Aberhonddu
Maes Parcio’r Mart Gwartheg

ABERHONDDU

Powys

LD3 9DA

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Groeso Wrecsam
Lambpit Street

WRECSAM

LL11 1AR


Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Canolfan Hanes Uwchgwyrfai
Clynnog Fawr

CAERNARFON

Gwynedd

LL545BT

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Treftadaeth Llanymddyfri
Canol y Dref / Town Centre

LLANYMDDYFRI

Sir Gaerfyrddin

SA20 0AW

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Aberaeron
Pen Cei

ABERAERON

Ceredigion

SA46 0BT

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Aberdyfi
Y Cei/ The Wharf Gardens

ABERDYFI

Gwynedd

LL36 0ED

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Abergwaun
Neuadd y Dref

Sgwâr y Farchnad

ABERGWAUN

Sir Benfro

SA65 9HA

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Aberteifi
Theatr Mwldan

ABERTEIFI

Ceredigion

SA43 1JY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Aberystwyth
Ffordd y Môr

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 2AG

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Beddgelert
Canolfan Hebog

BEDDGELERT

Gwynedd

LL55 4YD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Betws-y-coed
Stablau’r Royal Oak

BETWS-Y-COED

Conwy

LL24 0AH

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Caerffili
Sgwâr Twyn Isaf

CAERFFILI

CF83 1JL

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Caerfyrddin
Casle House

Castell Caerfyrddin

CAERFYRDDIN

Sir Gaerfyrddin

SA31 3AQ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Caernarfon
Oriel Pendeitsh

Stryd y Castell

CAERNARFON

Gwynedd

LL55 1ES

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Casgwent
Castle Car Park

Bridge Street

CAS-GWENT

Sir Fynwy

NP16 5EY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Casnewydd
Llyfrgell, Amgueddfa ac Oriel Gelf

4 Sgwâr John Frost

CASNEWYDD / NEWPORT

CASNEWYDD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Ceinewydd
Heol yr Eglwys / Church Street

CEINEWYDD

Ceredigion

SA45 9NZ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Conwy
Adeiladau’r Castell

Rose Hill Street

CONWY

Gwynedd

LL32 8LD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Dolgellau
Tŷ Meirion

Sgwâr Eldon

DOLGELLAU

Gwynedd

LL40 1PU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Harlech
Llys y Graig

Stryd Fawr

HARLECH

Gwynedd

LL46 2YE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Llanandras
Amgueddfa Llety'r Barnwr

Broad Street

LLANANDRAS

Powys

LD8 2AD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Llandudno
Adeilad y Llyfrgell

Stryd Mostyn

LLANDUDNO

Conwy

LL30 2RP

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Llanelli
Canolfan Darganfod Parc Arfordirol y Mileniwm

Doc y Gogledd

LLANELLI

Sir Gaerfyrddin

SA15 3DD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Llangollen
Y Capel

Stryd y Castell

LLANGOLLEN

Sir Ddinbych

LL20 8NU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru
41b Stryd Fawr

LLANBERIS

Gwynedd

LL55 4UR

Dyddiad diweddaru diwethaf: 13 Maw 2014
Canolfan Ymwelwyr Porthmadog
Stryd Fawr

PORTHMADOG

Gwynedd

LL49 9LP

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Pwllheli
Neuaddd Dwyfor

Stryd Penlan

PWLLHELI

Gwynedd

LL53 5DE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 26 Ion 2016
Canolfan Ymwelwyr Sir Fôn
Safle’r Orsaf

LLANFAIRPWLLGWYNGYLL

Sir Fôn

LL61 5UJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Tref Croesoswallt
The Heritage Centre

2 Church Terrace

CROESOSWALLT/OSWESTRY

Sir Amwythig/ Shropshire

SY11 2TE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Trefdraeth
Bythynnod y Banc

Heol Hir

TREFDRAETH

Sir Benfro

SA42 0TN

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Y Bermo
Yr Orsaf

Ffordd yr Orsaf

Y BERMO

Gwynedd

LL42 1LU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Y Borth
Cambrian Terrace

Y BORTH

Ceredigion

SY24 5HY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Y Fenni
The Tithe Barn

Heol Trefynwy/ Monmouth Road

Y FENNI

Powys

NP7 5ND

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr y Mwmbwls
Methodist Church

520b Ffordd y Mwmbwls

Y MWMBWLS

Abertawe

SA3 4DH

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Y Rhyl
Pentre Plant Y Rhyl

West Parade

Y RHYL

Sir Ddinbych

LL18 1HZ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Y Trallwng
1 Vicarage Gardens

Church Street

Y TRALLWNG

Powys

SY21 7DD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Canolfan Ymwelwyr Yr Wyddgrug
Llyfrgell, Amgueddfa ac Oriel Gelf

Earl Road

YR WYDDGRUG

Sir y Fflint

CH7 1AP

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Cant a Mil Vintage
100 Whitchurch Road

Mynydd Bychan

Caerdydd

CF14 3LY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Castell Llansteffan
Fferm Llanmartin

Llanybri

Caerfyrddin

Sir Gâr

SA33 5HL
 • Ffôn: 01443 336000

Dyddiad diweddaru diwethaf: 3 Gorff 2017
Castle Hill Bookshop
The Old Vicarage

DOLAU

Powys

LD1 5TH

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Cathedral Bookshop (Catholic Truth Society)
38 Heol Siarl

CAERDYDD

CF10 2GE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Cerdd Ystwyth Music
7 Upper Portland Street

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 2DT

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Chepstow Bookshop
13 St Mary Street

CAS-GWENT

Sir Fynwy

NP16 5EW

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Choices
1 Y Grist

Talacharn

Sir Gaerfyrddin

SA33 4SS
 • Ffôn: 01994 427697

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Christian Books R K
29/30 Y Farchnad

CAERFYRDDIN

Sir Gaerfyrddin

SA31 1QY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Clock Tower Books
Market Hall

Tywyn

Gwynedd

LL36 9BY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 24 Tach 2017
Coch-y-Bonddu Books
13 Heol Pentrerhedyn

MACHYNLLETH

Powys

SY20 8DG

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Cofion Cynnes
6 Station Road

YSTRADGYNLAIS

Powys

SA9 1NT

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
College Street Books
15 College Street

RHYDAMAN

Sir Gaerfyrddin

SA18 3AB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Courtyard Books
7 Cwrt y Castell

LLANGOLLEN

Sir Ddinbych

LL20 8NY
 • Ffôn: 01978 869394
 • Ffacs: 01978 869394

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Cover to Cover
58 Newton Road

Mwmbwls

ABERTAWE / SWANSEA

SA3 4BQ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Cowbridge Bookshop
72 Eastgate

Y BONT-FAEN

Bro Morgannwg

CF71 7AB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Cwpwrdd Cornel
Canolfan y Ffowndri

Stryd Fawr

LLANGEFNI

Ynys Môn

LL77 7LT

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Cwt Tatws Cyf
Towyn

Tudweiliog

Gwynedd

LL53 8PD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 20 Hyd 2017
Cwtsh Glöyn
11-17 Heol Coalbrook

PONTYBEREM

Llanelli

Sir Gaerfyrddin

SA15 5HU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Cyfoes
9 Byd y Siopwr

Stryd y Gwynt

RHYDAMAN / AMMANFORD

Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

SA18 3DN

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Dyfi Valley Bookshop
6 Heol y Doll

MACHYNLLETH

Powys

SY20 8BQ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Elfair
16-18 Stryd Clwyd

RHUTHUN

Sir Ddinbych

LL15 1HW

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
FFAB Siop y Gomerian
LLANDYSUL

Ceredigion

SA44 4BQ
 • Ffôn: 01559 362060

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Fuze Bookshop
Fuze Bookshop

1 Cross Buildings

Stryd Llydan

Y DRENEWYDD / NEWTOWN

Powys

SY16 2LS

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Giggles
85 High Street

Y BARRI / BARRY

Bro Morgannwg / Vale of Glamorgan

CF62 7DX

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Golden Dragon
Portmeirion

Minffordd

PENRHYNDEUDRAETH

Gwynedd

LL48 6ER

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Gray-Thomas
9-11, Pendeitsh

CAERNARFON

Gwynedd

LL55 2AU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Great Oak Bookshop
35 Stryd y Dderwen Fawr

LLANIDLOES

Powys

SY18 6BW

Dyddiad diweddaru diwethaf: 5 Medi 2018
Griffin Books
9A Windsor Road

PENARTH

Bro Morgannwg

CF64 1JB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Gwisgo Ltd
8 Sgwar Alban

Aberaeron

Ceredigion

SA46 0AD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 21 Mai 2018
Harvest Books & Crafts
2 Church Street

PONTYPRIDD

Rhondda Cynon Taf

CF37 2TH

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Heath Christian Bookshop
122 Ffordd yr Eglwys Newydd

Y Mynydd Bychan

CAERDYDD

CF14 3LZ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Homemade Wales
9 High Street

Barry

Vale of Glamorgan

CF62 7DZ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 21 Medi 2017
Hours Cafe and Bookshop, The
15 Ship Street

ABERHONDDU

Powys

LD3 9AD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Iago Ystwyth
14 Great Darkgate Street

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 1DE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Inkslingers Educational Books
Unit 302

Vale Enterprise Centre

Hayes Road

Y SILI

Bro Morgannwg

CF64 5SY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Jac-Do
34 Sgwâr Alban

Aberaeron

Ceredigion

SA46 0AJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Llechwedd Slate Caverns Bookshop
Llechwedd

BLAENAU FFESTINIOG

Gwynedd

LL41 3NB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Llên Llŷn
Y Maes

PWLLHELI

Gwynedd

LL53 5HB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Llyfrau Ystwyth
7 Princess Street

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 1DX

Dyddiad diweddaru diwethaf: 27 Ebr 2018
Llyfrau'r Enfys
Uned 8 / Unit 8

Marchnad Caerffili / Caerphilly Indoor Market

CAERFFILI / CAERPHILLY

CF83 1FR

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Aberdaugleddau
19, Cedar Court

Parc Busnes Haven's Head

ABERDAUGLEDDAU

Sir Benfro

SA73 3LS

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Saundersfoot
Neuadd y Rhaglywiaeth

SAUNDERSFOOT

Sir Benfro

SA69 9NG

Dyddiad diweddaru diwethaf: 5 Medi 2018
Llyfrgell Genedlaethol Cymru/National Library of Wales
Penglais

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 3BU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Lomax’s Toy Shops
9 Stryd y Bont / Bridge Street

LLANBEDR PONT STEFFAN

Ceredigion

SA48 7HG
 • Ffôn: 01570 422539

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Manna Bangor
31 Ffordd Caergybi/Holyhead Road

BANGOR

Gwynedd

LL57 2EU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Manna Christian Bookshop Wrexham
17 Charles Street

WRECSAM

LL13 8BT

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Medical Hall
2 Ffordd yr Orsaf

TREGARON

Ceredigion

SY25 6HU
 • Ffôn: 01974 299022

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Na-Nog (Caernarfon)
16 Y Maes

CAERNARFON

Gwynedd

LL55 2NE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Neath Christian Bookshop
8 Neuadd y Farchnad

Green St

CASTELL-NEDD

SA11 1DP

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Nickleby’s Bookstore
6 Poundfield Precinct

LLANILLTUD FAWR

Bro Morgannwg

CF61 1DL

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Old Lodge Bookshop
Old Lodge

Stryd y Coleg / College Street

LLANBEDR PONT STEFFAN

Ceredigion

SA48 7ED

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Oriel Shop
Theatr Clwyd

YR WYDDGRUG

Sir y Fflint

CH7 1YA

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Palas Print
10 Stryd y Plas

CAERNARFON

Gwynedd

LL55 1RR

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol

Libanus

ABERHONDDU / BRECON

Powys

LD3 8ER

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Parc Treftadaeth Rhondda
Lewis Merthyr Colliery

Ffordd Coed Cae

TREHAFOD

Rhondda Cynon Taf

CF37 2NP

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Penrallt Gallery Bookshop
3 Glasfryn

Heol Pen'rallt

MACHYNLLETH

Powys

SY20 8AJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Pethe Powys
8 Stryd Hafren

Y TRALLWNG

Powys

SY21 7AB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 27 Maw 2018
Portmeirion: Canolfan y Mileniwm/Millennium Centre
Bae Caerdydd / Cardiff Bay

CAERDYDD / CARDIFF

CF10 5AL

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Richard Booth's Bookshop
44 Lion Street

Gelli Gandryll

HR3 5AA

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Roots Bookshop
50 Stryd Fawr

CRICIETH

Gwynedd

LL52 0EY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Rossiter Books
5 Church Street

TREFYNWY

Sir Fynwy

NP25 3BX

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Seaways Bookshop
12 West Street

ABERGWAUN

Sir Benfro

SA65 9AE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Sgwd Aberdulais yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Aberdulais

Castell-nedd Port Talbot

SA10 8EU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 1 Maw 2017
Sianti
Uned 2

Monumental Works

Heol y Gogledd

ABERAERON

Ceredigion

SA46 0DP

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Clwyd
33 Stryd Fawr

DINBYCH

Sir Ddinbych

LL16 3HY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Cwlwm
Neuadd y Farchnad

Bailey Head

CROESOSWALLT

Swydd Amwythig

SY11 1PZ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Dewi
PENRHYNDEUDRAETH

Gwynedd

LL48 6BN

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Dewin a Doti
Canolfan Mudiad Meithrin

Boulevard de Saint-Brieuc

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 1PD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Eifionydd
154 Stryd Fawr

PORTHMADOG

Gwynedd

LL49 9NU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Glyndwr
Canolfan Owain Glyndwr

Heol Maengwyn

Machynlleth

Powys

SY20 8EE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Iago
2 Sycamore Street

CASTELLNEWYDD EMLYN

Sir Gaerfyrddin

SA38 9AJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Inc
13 Stryd y Bont

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 1PY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Jac Do
Oriel Ynys Môn

Rhosmeirch

LLANGEFNI

Ynys Môn

LL77 7TQ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Lyfrau Lewis
21 Stryd Madog

LLANDUDNO

Conwy

LL30 2TL

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Maw 2017
Siop Lyfrau’r Hen Bost
45 Stryd Fawr

BLAENAU FFESTINIOG

Gwynedd

LL41 3AA

Dyddiad diweddaru diwethaf: 18 Hyd 2017
Siop Rhiannon
Y Sgwâr

TREGARON

Ceredigion

SY25 6JL

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Siop Siân
London House

CRYMYCH

Sir Benfro

SA41 3QE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Siop Tŷ Tawe
9 Stryd Christina

ABERTAWE

SA1 4EW

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Siop y Cynulliad
Llywodraeth Cymru/Welsh Government

Bae Caerdydd/Cardiff Bay

CAERDYDD

CF99 1NA

Dyddiad diweddaru diwethaf: 5 Ion 2016
Siop y Felin
Uned 3

Tŷ Codas

54–60 Heol Merthyr

Yr Eglwys Newydd / Whitchurch

CAERDYDD / CARDIFF

CF14 1DJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Siop y Gair
Cyngor Ysgolion Sul

Ael y Bryn

CHWILOG

Pwllheli

Gwynedd

LL53 6SH

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Siop y Morfa
d/o Blaen y Coed

Ffordd Derwen

Y RHYL

Sir Ddinbych

LL18 2LS

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Siop y Pentan
Y Farchnad

CAERFYRDDIN

Sir Gaerfyrddin

SA31 1QY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Siop y Pethe
Sgwâr Owain Glyndwr

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 2JH

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Siop y Siswrn
6-8 Stryd Newydd

YR WYDDGRUG

Sir y Fflint

CH7 1NZ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Siop y Smotyn Du
36 Stryd Fawr / High St

LLANBEDR PONT STEFFAN / LAMPETER

Ceredigion

SA48 7BB
 • Ffôn: 01570 422587

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
St David's Bookshop
5a The Pebbles

Tyddewi

HWLFFORDD

Sir Benfro

SA62 6RD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Stephens Bookshop
3 Church St

TREFYNWY / MONMOUTH

Sir Fynwy / Monmouthshire

NP25 3BX

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Swansea Christian Bookshop
16e-16f Marchnad Abertawe

ABERTAWE

SA1 3PF

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Swyddfa Bost Albany Road
47 - 49 Albany Road

Caerdydd

CF24 3YX
Cymru

Dyddiad diweddaru diwethaf: 13 Mehef 2017
Teifi Christian Books
2 Priory Court

Priory St

ABERTEIFI / CARDIGAN

Ceredigion

SA43 1BZ
 • Ffôn: 01239 615516

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Tenby Bookshop
Jubilee House

Tudor Square

DINBYCH-Y-PYSGOD / TENBY

Sir Benfro / Pembrokeshire

SA70 7AJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
The Book Shop (Yr Wyddgrug/Mold)
33 Y Stryd Fawr

YR WYDDGRUG

Sir y Fflint

CH7 1BQ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
The Cathedral Bookshop
Yr Eglwys Gadeiriol / The Cathedral

TYDDEWI / ST DAVID'S

Sir Benfro / Pembrokeshire

SA62 6RD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
The Dream Shop
65 Bridgend Road

Aberkenfig

CF32 9BG

Dyddiad diweddaru diwethaf: 20 Hyd 2017
The Treasure Chest
7 Stryd y Coleg

RHYDAMAN

Sir Gaerfyrddin

SA18 3AB
 • Ffôn: 01269 595044

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
The Welsh Farmhouse Company
26 High Street

ARBERTH / NARBERTH

Sir Benfro / Pembrokeshire

SA67 7AR

Dyddiad diweddaru diwethaf: 20 Hyd 2017
t-hwnt
57 Heol y Brenin

CAERFYRDDIN

Sir Gaerfyrddin

SA31 1BD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Trawsnewid Cyf
Llysednowain

Trawsfynydd

Gwynedd

LL41 4UB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 6 Gorff 2017
Uplands Bookshop Ltd
27 Uplands Crescent

ABERTAWE

SA2 0NX

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Val Wilkins & W D Wilkins
Glyndwr Buildings

Stryd y Bont

DOLGELLAU

Gwynedd

LL40 1AS
 • Ffôn: 01341 422623

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Verzon Books and Gallery
Lindslade House

12 Middleton Street

LLANDRINDOD

Powys

LD1 5ET

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Victoria Bookshop
6 Bridge Street

HWLFFORDD / HAVERFORDWEST

Sir Benfro / Pembrokeshire

SA61 2AD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Vincent Davies & Son Ltd
Fishguard Road

Hwlffordd

Sir Benfro

SA62 4BT

Dyddiad diweddaru diwethaf: 20 Hyd 2017
W H Smith Ltd (Aberhonddu/Brecon)
Unit 2-3

Bethel Square

Aberhonddu

Powys

LD3 7JP

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Abertawe/Swansea)
37, Canolfan Siopau'r Quadrant

Abertawe

SA1 3QW

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Aberteifi/Cardigan)
18 Stryd Fawr

Aberteifi

Ceredigion

SA43 1JJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Aberystwyth)
36 Ffordd y Môr

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 2AB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Bae Colwyn/Colwyn Bay)
Queens Buildings

7 Ffordd yr Orsaf

Bae Colwyn

Sir Ddinbych / Denbighshire

LL29 8BU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Caerdydd/Cardiff)
83-83 Heol y Frenhines

Caerdydd

CF10 2NX

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Caerffili/Caerphilly)
Uned 4

Cwrt-y-Castell

CAERFFILI / CAERPHILLY

CF83 1NU


Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Caerfyrddin/Carmarthen)
7-9 Y Clos Mawr

Caerfyrddin

Sir Gaerfyrddin

SA31 1PN

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Caernarfon)
5-7 Stryd y Llyn

CAERNARFON

Gwynedd

LL55 2AB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Cas-gwent/Chepstow)
16 High St

CAS-GWENT

Sir Fynwy

NP16 5LQ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Casnewydd/Newport)
166-167 Commercial St

CASNEWYDD

NP20 1QY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Castell-nedd/Neath)
48-49 Wind St

CASTELL-NEDD

Gorllewin Morgannwg

SA11 3EN

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Cwmbrân)
11 The Mall

CWMBRÂN

NP44 1PX

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Dinbych-y-Pysgod/Tenby)
7 High St

DINBYCH-Y-PYSGOD

Sir Benfro

SA70 7EU

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Hwlffordd/Haverfordwest)
17-19 Riverside Quay

HWLFFORDD

Sir Benfro

SA61 2LJ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Llandudno)
101 Ffordd Mostyn

LLANDUDNO

Gwynedd

LL30 2NY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Llanelli)
Uned 3b

Parc Trostre

LLANELLI

Sir Gaerfyrddin

SA14 9UY

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Penarth)
12 Windsor Road

PENARTH

CF64 1YF

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Pen-y-Bont ar Ogwr/Bridgend)
7 Canolfan Siopau y Rhiw

PEN-Y-BONT AR OGWR

CF31 3BL

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Pontypridd)
1-2 Canolfan New Inn

Taff St

PONTYPRIDD

Morgannwg Ganol

CF37 4UE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Trefynwy/Monmouth)
52–54 Monnow St

TREFYNWY

Sir Fynwy

NP25 3EN

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Wrecsam/Wrexham)
56-58 Stryd Yr Hob

WRECSAM

LL11 1BE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Y Barri/Barry)
126-128 Holton Rd

Y BARRI

Bro Morgannwg

CF63 4HH

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Y Drenewydd/Newtown)
24 Stryd Fawr

Y DRENEWYDD

Powys

SY16 2NP

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Y Fenni/Abergavenny)
1 Cibi Walk

Frogmore St

Y FENNI

Sir Fynwy

NP7 5AG

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Y Rhyl/Rhyl)
37 Y Stryd Fawr

Y RHYL

Sir Ddinbych/Denbighshire

LL18 1ER
Sir Ddinbych

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Y Trallwng/Welshpool)
11 Stryd Lydan

Y TRALLWNG

Powys

SY21 7SD

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
W H Smith Ltd (Yr Wyddgrug/Mold)
24 Stryd Fawr

YR WYDDGRUG

Sir y Fflint

CH7 1AZ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Waterstones (Abertawe/Swansea)
17 Stryd Rhydychen

ABERTAWE

SA1 3AG

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Waterstones (Aberystwyth)
27 Stryd Fawr

ABERYSTWYTH

Ceredigion

SY23 1DE

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Waterstones (Caerdydd/Cardiff)
2A Yr Aes /T he Hayes

CAERDYDD / CARDIFF

CF10 1WB

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Waterstones (Caerfyrddin)
14-15 Y Clos Mawr

CAERFYRDDIN

Sir Gaerfyrddin

SA31 1PR

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017
Waterstones (Casnewydd/Newport)
159 Commercial Street

CASNEWYDD

NP20 1JQ

Dyddiad diweddaru diwethaf: 7 Maw 2017