Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddi Cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg!

Cyhoeddi Cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg! - 8 Chwef 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gadarnhau bod cyfrol arbennig i ddathu Diwrnod y Llyfr am gael ei chyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf erioed  -  ac am bris arbennig o  £1!

Rhestr Wych o Awduron a Darlunwyr ar gyfer Taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd

Rhestr Wych o Awduron a Darlunwyr ar gyfer Taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd - 7 Chwef 2018

Cyhoeddwyd rhestr anhygoel o awduron a darlunwyr ar gyfer taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd, a gynhelir yn Aberystwyth a Chaerfyrddin am y tro cyntaf erioed eleni. Bydd bron i 1,500 o blant, rhwng 9 ac 11 oed, yn mynychu’r digwyddiadau yma a hynny am ddim.

Dewis Llyfr Gwreiddiol Cymraeg i blant fel rhan o gynllun Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru

Dewis Llyfr Gwreiddiol Cymraeg i blant fel rhan o gynllun Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru - 1 Chwef 2018

Cafodd  Geiriau Cyntaf Cyw  gan Helen Davies (Y Lolfa) ei ddewis fel y llyfr llwyddiannus wedi i Cyngor Llyfrau Cymru dderbyn y cynnig i fod yn rhan o’r broses tendro i gyflenwi 10,000 copi o deitl Cymraeg fel rhan o raglan  Dechrau’n Deg.

Lansiad llyfr Awdur Lleol - Ursula Martin

Lansiad llyfr Awdur Lleol - Ursula Martin - 30 Ion 2018

7yh, dydd Gwener 16 Chwefror - Great Oak Bookshop, Llanidloes

Gwales - 26 Ion 2018

Bydd staff Canolfan Ddosbarthu'r Cyngor Llyfrau yn cynnal eu cyfrif stoc blynyddol yr wythnos hon, ac o ganlyniad bydd unrhyw archebion Gwales a dderbynnir ar ôl hanner dydd ddydd Gwener, 26 Ionawr yn cael sylw ddydd Mercher, 1 Chwefror. Nid yw hyn yn effeithio ar archebion am e-lyfrau.