Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Medal Ryddiaith 2017

Medal Ryddiaith 2017 - 9 Awst 2017

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2017 yw Sonia Edwards am ei nofel,  Rhannu Ambarél.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2017 - 8 Awst 2017

Dim teilyngdod yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ar Faes y Brifwyl, Ynys Môn.

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor

Cynllun Nawdd i Awduron Llenyddiaeth Cymru Nawr ar Agor - 17 Gorff 2017

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi bod Ysgoloriaethau i Awduron a Chynllun Mentora 2018 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau.

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno!

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno! - 16 Gorff 2017

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith trên cyffrous arall ym mis Mehefin. Yn ddiweddar bu'r awdures Meinir Wyn Edwards yn cynnal digwyddiadau ar daith drên ar hyd Rheilffordd y Cambrian, ond y tro hwn caiff disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur Myrddin ap Dafydd ar daith ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy.

Anelu at y Miliwn o Siaradwyr - Pedwar Cyhoeddwr yn Mynd ati i Gyhoeddi ar Gyfer Dysgwyr - 11 Gorff 2017

Mae’r Cyngor Llyfrau yn falch o gyhoeddi bod pedwar o gyhoeddwyr blaenllaw wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i gyhoeddi llyfrau ar gyfer dysgwyr. Llwyddodd Atebol, CAA (Cyhoeddwr Adnoddau Addysg, Prifysgol Aberystwyth), Gwasg Gomer a’r Lolfa i ennill nawdd i gynhyrchu pum llyfr yr un ar gyfer dysgwyr dros y deunaw mis nesa.