Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017

Llenyddiaeth Cymru yn cyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017 - 10 Hyd 2017

Wedi misoedd o ddarllen, cyfarfod a thrafod, mae beirniaid Gwobr Llyfr y Flwyddyn wedi dewis naw ffefryn o'r llyfrau a gyhoeddwyd yn ystod 2016, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Cymraeg 2017.

'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol

'Chwedlau ar y Cledrau' yn Cyrraedd Rhestr Fer Gwobrau Rheilffordd Cymunedol Cenedlaethol - 29 Medi 2017

Mae un o ymgyrchoedd hyrwyddo darllen Cyngor Llyfrau Cymru, 'Chwedlau ar y Cledrau', wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categori Gweithio gyda Phlant a Phobl Ifanc mewn cystadleuaeth a drefnir gan Gymdeithas Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol.

11 Hydref - Diwrnod T. Llew Jones - yn dal i gofio?

11 Hydref - Diwrnod T. Llew Jones - yn dal i gofio? - 28 Medi 2017

Ydy’r llyfrau a'r cerddi yn dal i ddenu darllenwy ifanc? Y mae hi'n ddwy flynedd, bron, ers i Gymru gyfan gofio a dathlu canmlwyddiant geni'r Prifardd a'r awdur T. Llew Jones.

Lansio Cist Cerddi Bardd Plant Cymru yn Ysgol Dyffryn Cledlyn

Lansio Cist Cerddi Bardd Plant Cymru yn Ysgol Dyffryn Cledlyn - 20 Medi 2017

Bydd gan ddisgyblion ysgol ardal newydd sbon yng Ngheredigion gwmni delfrydol er mwyn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar 28 Medi.

Alltud o Gymro yn canmol Cymreictod

Alltud o Gymro yn canmol Cymreictod - 11 Medi 2017

Mae llyfr a gyhoeddir yr wythnos hon gan awdur o Gymro alltud, Peter Daniels, yn ddathliad o Cymreictod ac o bobl o Gymru.