Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddi Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019

Cyhoeddi Beirniaid Llyfr y Flwyddyn 2019 - 17 Ebr 2019

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi mai'r beirniaid Cymraeg eleni yw'r darlledwr adnabyddus ac awdur chwaraeon,  Dylan Ebenezer,  Pennaeth Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth,  Cathryn Charnell-White  a'r bardd ac awdur  Idris Reynolds,  cyn-enillydd Llyfr y Flwyddyn 2017 am ei gofiant i Dic Jones,  Darn o Haul Draw yn Rhywle: Cofio Dic  (Gwasg Gomer).

Ymgyrch i Annog Darllen yng Nghymru - 28 Maw 2019

Dileu’r rhwystrau gyda Stori Sydyn

Bydd teitlau Stori Sydyn 2019, a gyhoeddir gan y Lolfa a Chyhoeddiadau Rily, yn cael eu lansio gan Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg, yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd, ddydd Mawrth, 30 Ebrill.

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2019 - 11 Maw 2019

Digon o ddewis i blesio darllenwyr o bob math.

Llyfrau Cymraeg a Chymreig ar werth yn Emporiwm Cymreig Llundain - 6 Maw 2019

Bydd modd prynu llyfrau Cymraeg a Chymreig o stondin pop-yp Cyngor Llyfrau Cymru yn nigwyddiad yr Emporiwm Cymreig yn Llundain eleni. Cynhelir y digwyddiad, sy’n dathlu crefft, cynnyrch a sgiliau cwmnïau Cymreig, yng Nghanolfan Cymry Llundain ar 10 Mawrth 2019, rhwng 11yb a 5yp. Trefnir stondin y Cyngor Llyfrau ar y cyd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Prentis yn helpu'r Cyngor Llyfrau

Prentis yn helpu'r Cyngor Llyfrau - 6 Maw 2019

Mae'r Cyngor Llyfrau yn ymfalchïo yn ein cynllun prentisiaeth a sut y mae nid yn unig wedi helpu ein prentis, Lewis, ond hefyd sut mae Lewis yn ein helpu ni i dyfu.