Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno!

Taith Chwedlau ar y Cledrau - I Landudno! - 16 Gorff 2017

Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith trên cyffrous arall ym mis Mehefin. Yn ddiweddar bu'r awdures Meinir Wyn Edwards yn cynnal digwyddiadau ar daith drên ar hyd Rheilffordd y Cambrian, ond y tro hwn caiff disgyblion gyfle i gwrdd  â'r awdur Myrddin ap Dafydd ar daith ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy.

Buddugoliaeth i Dîm Trawsgrifio RNIB Cymru draw yn Efrog Newydd!

Buddugoliaeth i Dîm Trawsgrifio RNIB Cymru draw yn Efrog Newydd! - 20 Mehef 2017

Mae Tîm Trawsgrifio RNIB Cymru wedi ennill gwobr uchel iawn ei pharch yn seremoni wobrwyo Rhaglenni Radio Gorau'r Byd yng Ngŵyl enwog Efrog Newydd cynhaliwyd neithiwr (19 Mehefin) yng ngwesty mawreddog y Manhattan Penthouse yn Efrog Newydd.

Disgyblion yn Serenu mewn Cystadleuaeth Ddarllen Genedlaethol

Disgyblion yn Serenu mewn Cystadleuaeth Ddarllen Genedlaethol - 15 Mehef 2017

Cafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Stebonheath, Llanelli, eu coroni’n Bencampwyr BookSlam 2017, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru

Gwyl Lyfrau Penarth 2017 - Amserlen digwyddiadau ac archebu tocynnau

Gwyl Lyfrau Penarth 2017 - Amserlen digwyddiadau ac archebu tocynnau - 13 Mehef 2017

Mae tocynnau bellach ar gael i ddigwyddiadau Gwyl Lyfrau! I weld rhagor o fanylion ewch i wefan  Griffin Books.

Cyhoeddi ail yn Nhrioleg Glyndŵr gan Awdur o Gaerfyrddin

Cyhoeddi ail yn Nhrioleg Glyndŵr gan Awdur o Gaerfyrddin - 13 Mehef 2017

Nofel ddychmygol wedi ei seilio ar fywyd a gwrthryfel Owain Glyndŵr yw  Glyndŵr - To Arms!  gan y diweddar Moelwyn Jones. Dilyna gyhoeddi'r nofel gyntaf boblogaidd  Glyndŵr - Son of Prophecy  Nadolig diwethaf.