Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Diwrnod y Llyfr 2019

Diwrnod y Llyfr 2019 - 8 Chwef 2019

Cyngor Llyfrau Cymru’n cyhoeddi dau deitl i helpu dathlu darllen gyda phlant.

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl!

Mae Chwedlau ar y Cledrau yn ôl! - 4 Chwef 2019

'Mam-gu a Fi' ar Daith yng Ngheredigion. Fel rhan o ymgyrch  @LlyfrDaFabBooks,  mae Cyngor Llyfrau Cymru yn trefnu taith wahanol iawn i blant oed Cyfnod Sylfaen ym mis Chwefror.

Talentau llenyddol disglair: Cyhoeddi enillwyr Cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora Llenyddiaeth Cymru - 28 Ion 2019

Heddiw cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru, y corff sy'n gyfrifol am ddatblygu a hybu llenyddiaeth yng Nghymru, enwau'r rheini a fydd yn derbyn cefnogaeth trwy'r  Ysgoloriaethau i Awduron a'r Cynllun Mentora yn 2019.  Ymhlith yr enwau hyn mae lleisiau newydd yn amlwg ar y rhestr.

Gwasg Firefly yn mynd o nerth i nerth - 24 Ion 2019

Quarto Translations investment deal sparks bright furture.

Hyrwyddo Lluosogrwydd Ymhlith Cylchgronau Saesneg - 15 Ion 2019

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi y bydd saith cylchgrawn Saesneg yn cael cynnig cymorth grant yn ystod y cyfnod cyllido nesaf, gyda lleisiau cyffrous newydd yn dod i’r amlwg ochr yn ochr â chyhoeddiadau mwy cyfarwydd sydd wedi hen ennill eu plwyf.