Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 - 15 Awst 2018

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod eu cynlluniau Ysgoloriaethau i Awduron a Mentora 2019 nawr ar agor i dderbyn ceisiadau. Mae'r cynlluniau hyn yn agored i awduron ar ddechrau eu gyrfaoedd ac awduron profiadol fel ei gilydd.

Medal Ryddiaith 2018

Medal Ryddiaith 2018 - 8 Awst 2018

Enillydd y Fedal Ryddiaith 2018 yw Manon Steffan Ros am ei nofel, 'Llyfr Glas Nebo'.

Gwobr Goffa Daniel Owen 2018

Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 - 7 Awst 2018

Enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen 2018 yw Mari Williams am ei nofel,  Ysbryd yr Oes.

Wynne Evans yn lansio’i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd

Wynne Evans yn lansio’i fywgraffiad i ddysgwyr Cymraeg yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd - 17 Gorff 2018

Bydd digwyddiad hwyliog yng nghwmni'r canwr enwog, Wynne Evans, yn cael ei gynnal ar lwyfan CFfI Cymru ar faes y Sioe Fawr yn Llanelwedd, ddydd Iau, 26 Gorffennaf, i ddechrau am 13.30.

Sialens Ddarllen yr Haf 2018

Sialens Ddarllen yr Haf 2018 - 16 Gorff 2018

Digonedd o Ddireidi yn Llyfrgell Ganolog Merthyr wrth i'r Gweinidog dros Addysg lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2018.