Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Yr Ŵyl Lên yn dod nol i Landeilo

Yr Ŵyl Lên yn dod nol i Landeilo - 23 Ebr 2018

Bydd Llandeilo yn cynnal Yr Ŵyl Lên unwaith eto eleni rhwng 26-29 Ebrill. Am yr ail dro bydd y dref yn lwyfan i awduron, beirdd, artistiaid, comedwyr a cherddorion.

Wrthi’n dysgu Cymraeg? Eisiau darllen Cymraeg? Cer amdani!

Wrthi’n dysgu Cymraeg? Eisiau darllen Cymraeg? Cer amdani! - 9 Ebr 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru'n falch iawn o gyhoeddi y bydd cyfres newydd, gyffrous o lyfrau darllen ar gyfer dysgwyr yn cael ei chyhoeddi'n fuan –  Cyfres Amdani.

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018 - 26 Maw 2018

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2018, sef y gwobrau a roddir yn flynyddol gan y Cyngor i anrhydeddu gwaith gwreiddiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Llyfrau LEGO yn Gymraeg: Barod am Antur! ac Anifeiliaid Anwes

Llyfrau LEGO yn Gymraeg: Barod am Antur! ac Anifeiliaid Anwes - 19 Maw 2018

Oes yna blentyn yn eich cartref sydd wedi'i hudo  â byd LEGO? Daw'r addasiadau yma o lyfrau LEGO  â chreadigrwydd, lliw ac addysg yn fyw i bob plentyn.

Llyfrau Bach – Storïau Mawr - Llyfrau Newydd Stori Sydyn 2018 Nawr Ar Gael

Llyfrau Bach – Storïau Mawr - Llyfrau Newydd Stori Sydyn 2018 Nawr Ar Gael - 1 Maw 2018

Mae cynifer ag un oedolyn ym mhob chwech yn cael trafferth wrth ddarllen, ac un o brif amcanion cyfres Stori Sydyn yw annog y darllenwyr anfoddog hynny i afael mewn llyfr a rhoi cynnig arni. Y llyfrau byr ond hynod ddifyr hyn, a'u straeon cofiadwy, yw’r ffordd ddelfrydol o gael blas go iawn ar ddarllen.