Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2019

Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2019 - 11 Hyd 2018

Dewch i ganfod yr awen ym mlwyddyn Darganfod Cymru.

4 Bardd, 24 Awr, 100 Cerdd

4 Bardd, 24 Awr, 100 Cerdd - 2 Hyd 2018

#Her100Cerdd yn dychwelyd ar gyfer 2018

Mae'r Lleuad yn Goch yn yr Ysgwrn

Mae'r Lleuad yn Goch yn yr Ysgwrn - 1 Hyd 2018

A hithau'n fis Gŵyl Hanes Cymru i Blant, mae'r Ysgwrn yn falch o gydweithio  â'r  Ŵyl a Chyngor Llyfrau Cymru i gynnig profiadau llenyddol tu allan i'r dosbarth i ddisgyblion ysgolion uwchradd Gwynedd.

Dathlu Pŵer Barddoniaeth am Newid - 21 Medi 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch iawn o gydweithio gyda’r Forward Arts Foundation i ddathlu pŵer barddoniaeth ym mis Hydref.

'A Raid over Berlin' - stori wir wyrthiol o'r Ail Ryfel Byd

'A Raid over Berlin' - stori wir wyrthiol o'r Ail Ryfel Byd - 17 Medi 2018

Bydd John Martin, cyn filwr yr ail ryfel byd, yn derbyn copi o'r gofiant, sydd wedi'i gyhoeddi'n gyfrinachol ar raglen  The One Show  ar BBC1.