Croeso

Welsh Books Council

Croeso


Mae’r wefan hon yn cael ei datblygu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel ffynhonnell wybodaeth gynhwysfawr am y diwydiant cyhoeddi. Bwriedir ychwanegu tudalennau yn gyson, yn ogystal â helaethu a diweddaru’r wybodaeth sydd yma’n barod. Os hoffech awgrymu testunau newydd i’w hystyried, neu os dymunwch gynnwys manylion am eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.

Ar wefan gorfforaethol Cyngor Llyfrau Cymru, sef www.llyfrau.cymru fe welir manylion ein holl wasanaethau a'r ymgyrchoedd hyrwyddo diweddaraf. Mae gwefan www.gwales.com yn cynnwys gwybodaeth am lyfrau o Gymru a'r gallu i archebu'n ddiogel os y dymunwch.

Rhestrau

Cyngor

Newyddion Diweddaraf

Cyngor Llyfrau Cymru yn cefnogi’r ymrwymiad ar draws y diwydiant i Ymddygiad Proffesiynol mewn Llyfrwerthu a Chyhoeddi - 14 Rhag 2018

Ymrwymiad ar draws y diwydiant i  YMDDYGIAD PROFFESIYNOL MEWN LLYFRWERTHU A CHYHOEDDI

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon - 29 Tach 2018

A Raid Over Berlin yn cyrraedd y gwerthwr gorau Amazon.

Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau'r haf

Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau'r haf - 28 Tach 2018

Bu nifer fawr o blant yn darllen yr haf yma wrth iddynt gymryd rhan mewn antur wedi ei hysbrydoli gan gymeriadau Beano,  yn  ôl ystadegau newydd a ryddhawyd ddydd Gwener gan The Reading Agency.

Cyhoeddi Enwau Egin Awduron a Darlunwyr Plant Newydd Cymru

Cyhoeddi Enwau Egin Awduron a Darlunwyr Plant Newydd Cymru - 20 Tach 2018

Mae Llenyddiaeth Cymru a Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gael cyhoeddi enwau'r 16 unigolyn sydd wedi ennill lle ar Gwrs Ysgrifennu a Darlunio i Blant dan ofal y tiwtoriaid Jac Jones a Manon Steffan Ros ym mis Chwefror 2019.

Cystadleuaeth Farddoniaeth Premier League Writing Stars

Cystadleuaeth Farddoniaeth Premier League Writing Stars - 14 Tach 2018

Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru yn ymuno â Rio Ferdinand, Olly Murs, Lauren Child a Joseph Coelho i feirniadu cystadleuaeth farddoniaeth Premier League Writing Stars.